Straffelov -Hvordan returnere en mobiltelefon- 2018

Hvordan returnere en mobiltelefon

Det skjedde så at du kjøpte en mobiltelefon med en åpenbar feil. Sikkert du har et ønske om å returnere det til butikken og ta pengene tilbake. Men selv om ingenting som dette skjedde med deg, les denne artikkelen, og du vil vite hva du skal gjøre i en slik situasjon. instruksjon 1 Så du har identifisert en feil, kom til butikken for å returnere telefonen tilbake og samle pengene dine. Du kon

Les Mer
Straffelov -Slik får du en eksekveringsskjema- 2018

Slik får du en eksekveringsskjema

Et eksekutasjonsbrev er et dokument som er utstedt av retten til partiet som vant saken, og har rett til å gjenopprette eiendom eller midler fra den andre siden. Faktisk, for en slik straff er utstedelsesdokumentet utstedt - det anskuer denne rettigheten. Prosessen med å skaffe seg en fullbyrdelsesdokument i sivile saksbehandlinger ligner prosessen med å skaffe seg det ved voldgift. i

Les Mer
Straffelov -Hvordan bevise uskyld- 2018

Hvordan bevise uskyld

For tiden er den mest populære og lønnsomme lovbrudd for uærlige tjenere av loven skjæringspunktet for dobbelt kontinuerlig. Når du blir "fanget" i en lovbrudd, må du handle trygt, avgjørende og ikke ha det travelt. La oss se på mønsteret for riktig oppførsel under et uønsket møte med trafikkpolis inspektøren, som vil tillate deg å unngå uønsket straff. instruksjon 1

Les Mer
Straffelov -Hvordan skrive en uttalelse til politiet på naboene- 2018

Hvordan skrive en uttalelse til politiet på naboene

Hvis din naboer av en eller annen grunn fikk deg, kan du handle og skrive en uttalelse til politiet . Etter å ha ventet på den neste støyende natten, ring politiet antrekk. De har ikke rett til å nekte å ringe deg. Du kan invitere distriktspolitianten til å tømme i naboene sine . Hvis ingenting hjelper, skriv en kollektiv uttalelse fra leietakere som også trakasseres av disse naboene. instru

Les Mer
Straffelov -Hvordan kjøre du ut leietakere- 2018

Hvordan kjøre du ut leietakere

Å leie en leilighet må være lovlig - det er nødvendig å tegne en kontrakt. Det viser tydelig leietidens løpetid, beløp og betalingsdato, alle vilkår og pålegg for brudd på kontrakten. Skriv passdata for innboere og deres data. For å leie en leilighet må du betale skatt, som er 15% av leieprisen. Hvis du fø

Les Mer
Straffelov -Hvordan komme tilbake stjålet i 2019- 2019

Hvordan komme tilbake stjålet i 2019

Dessverre okkuperer forbrytelser knyttet til tyveri av andres eiendom de første linjene i diagrammer over alle kriminelle handlinger. Men de som led av denne kategorien av forbrytelser, er som regel mer opptatt av spørsmålet om hvordan man skal returnere stjålet eiendom enn om å straffe den kriminelle. ins

Les Mer
Straffelov -Hvordan fjerne en overbevisning- 2018

Hvordan fjerne en overbevisning

En overbevisning er en viktig rettslig prosedyre, etter en positiv løsning, blir enhver borger ansett som ikke dømt. Det er etter fjerning av kriminell overbevisning, før utløpet av fristen for tidlig tilbakebetaling, at alle juridiske konsekvenser knyttet til overbevisningen blir annullert. instruksjon 1 Fra overbevisningsdato skal enhver person dømt til utløpet av fristen for betjening eller utførelse av straffen og perioden for utløp av en strafferegister. Tilste

Les Mer
Straffelov -Hvordan bestemme territoriell jurisdiksjon- 2018

Hvordan bestemme territoriell jurisdiksjon

Korrekt bestemmelse av jurisdiksjon er viktig prosessorisk. I tilfelle av å avsløre et brudd på jurisdiksjonsreglene på tidspunktet for å godta et krav, tar dommeren en avgjørelse om tilbakebetaling av kravet som han returnerer alle vedlagte dokumenter til. Hvis jurisdiksjonen krenkes og saken er tatt opp, har dommeren ingen rett til å returnere kravet. I det

Les Mer
Straffelov -Hvordan appellere mot beslutningen om å nekte å innlede straffesak i 2019- 2019

Hvordan appellere mot beslutningen om å nekte å innlede straffesak i 2019

Svært ofte samvittighetsløse politimenn ulovlig nekter å starte straffesaker på søknaden din. Til tross for dette kan du alltid utfordre denne beslutningen fra etterforskeren. instruksjon 1 Til å begynne med bør du vite for hvilken grunn de kan nekte å innlede en straffesak . I dag kan de nekte å starte en straffesak bare hvis det ikke er grunn til å starte eller at forbrytelsen ikke er signifikant og ikke utgjør en fare. For eksem

Les Mer
Straffelov -Hvordan å påtale seg for sverd- 2018

Hvordan å påtale seg for sverd

Grunnloven i Russland sier at verdigheten til hver borger i vårt land er beskyttet av staten, og ingenting kan være en grunn til ydmykelsen. Skader er et brudd på konstitusjonelle menneskerettigheter, noe som betyr at det kan bringes til straffesansvar. instruksjon 1 I straffeloven i Russland er det den 129. a

Les Mer
Straffelov -Hvordan få et sertifikat av ikke-overbevisning- 2018

Hvordan få et sertifikat av ikke-overbevisning

Hvis du skal studere i utlandet eller planlegger å få en prestisjefylt jobb i et internasjonalt selskap, for å gifte seg med en utlending, få statsborgerskap, kan du bli bedt om å gi et sertifikat uten kriminell fortegnelse. instruksjon 1 Du kan få et sertifikat om ikke-overbevisning hos det lokale politiet på bostedsstedet eller i Institutt for informasjonssenter. Fyll

Les Mer
Straffelov -Hvordan stoppe en straffesak- 2018

Hvordan stoppe en straffesak

For tiden, hvis en sak sakes i etterforskningsfasen, blir dette ofte betraktet som bevis på ulovligheten av dens innvielse. Som et resultat av straffesaken blir det svært sjelden avsluttet i etterforskningsfasen. instruksjon 1 Hvis en straffesak er innlevert mot deg for en skattemessig lovbrudd, må du sjekke med skattemyndigheten beløpet av betalingsavsetninger, samt beløpet på påløpte straffer og bøter for manglende betaling av skatt. 2 Fyll

Les Mer
Straffelov -Hvordan få en kopi av setningen- 2018

Hvordan få en kopi av setningen

En person som ikke kjenner alle subtilitetene i rettssystemet, bestemmelsene i den nåværende lovgivningen, når han vurderer et straffesak hos en dommer eller i en domstol med generell jurisdiksjon, vil ikke kunne fullt ut nyte alle rettighetene han har krav på ved lov. Derfor, når du mottar en kopi av rettssaken, må du vite noen regler. Du t

Les Mer
Straffelov -Hvordan anke arrestasjonen i 2019- 2019

Hvordan anke arrestasjonen i 2019

En av de alltid aktuelle problemene i juridisk praksis er anke av anholdelse . Denne prosedyren er bare mulig i den foreløpige fasen av etterforskningen av en straffesak. Prosedyren for å appellere en arrest er bestemt av flere grunnleggende regler. instruksjon 1 Etter at saken er sendt til retten, kan du bare sende inn en anmodning om å endre forebyggende tiltak. A

Les Mer
Straffelov -Hvordan appellere en setning- 2018

Hvordan appellere en setning

For kravet om å endre setningen eller for å avbryte det, er det en rekke grunner som disse prosedyrene kan utføres. Dersom saken blir sendt for ytterligere undersøkelse til anklageren, til retten i første instans eller til en ny rettslig vurdering, må du angi hvilke overtredelser som ble begått og hvilke tiltak som skal tas. instr

Les Mer
Straffelov -Slik løser du klagen- 2018

Slik løser du klagen

Det viktigste i livet er helse. Men verden rundt oss er veldig farlig, forbrytelsesraten vokser. Ofte presser penger på penger folk til angrep, der vanlige borgere lider. Ja, og familieproblemer kan føre til tap. For å stoppe dette en gang for alle, og også å straffe de skyldige, er det nødvendig å fikse slagene i tide. instr

Les Mer
Straffelov -Hvordan skrive en klage i en straffesak- 2018

Hvordan skrive en klage i en straffesak

En kriminell klage er et dokument utarbeidet av den anklagede (hans representant) eller andre personer for å beskytte sine bruddrettigheter og etablere sannheten i saken . Det er sendt skriftlig som et eget dokument, eller er registrert av etterforskeren i protokollen til undersøkelsen. instruksjon 1 Russisk lovgivning regulerer ikke prosedyren for å skrive en klage i en straffesak . D

Les Mer
Straffelov -Hvordan tiltrekke seg til bedrageri- 2018

Hvordan tiltrekke seg til bedrageri

Registrering av svindel inkluderer handlinger eller aktiviteter som er nødvendige for å oppdage fakta som viser usømmelige handlinger, misbruk, provisjon av svindel. Undersøkende tiltak er ikke involvert i denne prosessen, som er rettet mot å finne frem til metoder for tyveri, størrelse og motiv. Svin

Les Mer
Straffelov -Hvordan bevise svindel- 2018

Hvordan bevise svindel

Bedrageri (artikkel 159 i straffeloven i Russland) er oppkjøpet av eiendomsretten til andres eiendom eller tyveri ved misbruk av tillit eller svindel. Svindel kan utføres av en person eller en gruppe personer, avhengig av hva graden av straff varierer. instruksjon 1 Svindel kan og må bekjempes. Husk at svindlere aldri slutter sine kriminelle handlinger alene. D

Les Mer
Straffelov -Hvordan få en kopi av straffesaken- 2018

Hvordan få en kopi av straffesaken

Ifølge uskyldsforutsetningen har borgere rett til å forsvare seg på noen måte ikke forbudt ved lov. For kompetent beskyttelse i den kriminelle prosessen, er det mulig å ta kopier av straffesaken mot en bestemt person. Vurder hvordan denne prosedyren utføres. instruksjon 1 Kriminalprosedyren i Den Russiske Federasjon (Kodeks for straffeprosess) gir mulighet for å få kopier av en straffesak. Denne

Les Mer
arrow