Redaksjonens

Den styrende makten i Russland, dets essens, tegn, system av organer

Anonim

For å forstå essensen og organisasjonen av utøvende makt i et bestemt land, bør man huske teorien om magtseparasjon, som ble presentert for publikum i det 18. århundre av den franske filosofen S. Montesquieu. I samsvar med dette, er denne regjeringens hovedfunksjon å håndheve lovene vedtatt av representasjonsorganet. De som utøver utøvende makt i landet har et enormt ansvar for å bygge grunnlaget for en demokratisk stat og konsekvent implementere alle de grunnleggende prinsippene som er fastlagt i forfatningen.

Den russiske føderasjonens utøvende makt, hvis vi følger den mest populære definisjonen, er et sammenhengende kompleks av statlige organer, rettsinstitusjoner og maktmekanismer som direkte styrer samfunnet og staten innenfor kompetansegrunnlagene som er strengt definert ved loven. Et viktig trekk ved denne regjeringens regjering er at det i henhold til forfatningen i Den Russiske Federasjon må styres av de lovgivende og rettslige myndigheter, samt av Russlands president som statsoverhode.

Basert på grunnloven og føderal lovgivning er følgende tegn på utøvende makt verdt å nevne:

1. Den russiske føderasjons utøvende makt er den viktigste og nødvendige lenken i hele staten vertikal.

2. Denne myndighetens bevegelser utføres av rettshåndhevende statlige organer, som parallelt med dette også fungerer som organer involvert i offentlig forvaltning.

3. Den russiske føderasjons forvaltningsgruppe har all lovlig ansvar for de handlinger som er tatt av tjenestemenn, samt for vedtak, ordrer og andre lovgivningsmessige handlinger.

4. Alle organer i denne regjeringens regjering er ingenting annet enn et sammenkoblet system, hvor fordelingen av rettigheter og plikter mellom fag på ulike nivåer er tydelig spores.

5. Myndighetene som har ansvaret for å forvalte statens eksterne og interne politikk har den såkalte jurisdiksjonelle funksjonen, det vil si de kan vurdere handlingene til de statsmaktenes saker og avgjøre om rettssaker som oppstår mellom disse enhetene.

Systemet for styrende myndigheter i Den Russiske Federasjon omfatter hovedfagene til denne typen statlig aktivitet, hvis samspill med organer tilhørende andre regjeringer, så vel som blant dem, utføres strengt i samsvar med gjeldende lovgivning.

Den eksekutive grenen av Den Russiske Federasjon omfatter organer av tre hovednivåer - føderale, regionale og lokale. Den første gruppen inkluderer presidenten, regjeringen og dens medlemsdepartementer, komiteer, tjenester og byråer. De regionale myndighetene bør inkludere faglederne i Russland, lokale myndigheter, komiteer og kommisjoner. Til slutt omfatter den tredje gruppen lokale selvstyreorganer som løser dagens problemer i byene, byene og distriktene.

Den russiske føderasjons utøvende kraft, som følger av det ovennevnte, er et system av sammenhengende organer og mekanismer for samspill mellom dem, hvorav kvaliteten avhenger direkte av graden av kontroll over dem av det sivile samfunn og andre regjeringer.

arrow